Adres:
ul. Gdańska 163 (teren Kompleksu Sportowego Zawisza)
85-915 Bydgoszcz
biuro@galeria-sportu.pl
Telefon:
(052) 588 08 39
Dodatkowe informacje:
Galerią Sportu Bydgoskiego zarządza
Cywilno Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Bydgoszcz

Gdzie jesteśmy

Partnerzy

 
 


Galeria Sportu Bydgoskiego
85-915 Bydgoszcz
ul. Gdańska 163
biuro@galeria-sportu.pl
 
Michał Jarocha
(052) 588 08 39
500-419-836